Kalender

Husk sæsonen startes mandag den 15. august og følgende fællesarrangementer:

- Standerhejsning tirsdag den 23. august 2016 kl. 1800.
- Cykelløb eller lign. følger senere.

Ellers kan du finde arrangementer i klubben. Vælg aktuel måned fra undermenu.