Januar 18

1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
9.  
10.  
11.  
12.  
13.  Hjemmekampe Serie 4 og Serie 5 starter kl. 12.30
14.  
15.  
16.  
17.  
18.  
19.  
20.
21.  
22.  
23.  
24.  
25.  
26.
27.  Hjemmekamp U15D start kl. 9.00
28.  Hjemmekamp begge U15A start kl. 10.00
29.  
30.  
31.