persondataforordningen

Som medlemmer opbevare vi jeres persondata som navn, adresse, telefonnummer, e-mail og fødselsdato.

I Skagen Badminton klub har vi indført en politik vedrørende persondataforordningen som sikre, at vi opbevare disse data fortroligt, således at alene de, der har brug for oplysningerne, kan tilgå dem.

Efter endt udmelding sletter vi data, dog således at vi opbevare oplysninger til brug for overholdelse af regnskabslovgivningen.

Man vil kunne se billeder på hjemmesiden vedrørende arktiviteter og kampe, og billeder af det enkelte medlem vil kunne fremgå heraf.

Såfremt dette ikke ønskes, bedes man rettehenvendelse til klubben herom.

 

persondataforordningen